Vysokovibrační esence Isis, Solar Logos, Gaia, Rainbow

Gaia,Isis,Solar

Vysokovibrační esence se neřadí mezi květové esence. Prostupují intenzivněji našim jemnohmotným tělem a jdou do hloubky našeho nevědomí. Vytahují témata, o nichž nevíme nebo potřebujeme zviditelnit, aby mohly být otevřeny a transformovány. Každá esence vibruje v kvalitách božského plánu a ukazuje cestu, kam máme zaměřit svoji pozornost, nebo která naše část potřebuje být očištěna a proměněna na vyšší kvalitu, a tím i kvalitu našeho života. Užívání esencí vede do celkové spolupráce s universem, moudrostí těla, mysli a duše.

Ianem Whitem byly v rámci jeho letité práce s Australskými květovými esencemi sneseny 4 vysokovibrační esence v kvalitách Bohyně Isis, Solar Logos, Gaia a nyní nově Rainbow Esence, jejichž frekvence přicházely v posledních třech letech. Kromě uvedených esencí snesl také esence Bílého světla (což jsou vibrace z elementů voda, vzduch, země, oheň, Vyšší Já, Dévické, Andělské esence) a Esence Jemných vibrací (což jsou vibrace kontinentů Arctic, Antarctic, Mt. Pinatubo, Amazon, China, Madagaskar, Lake Baikal).

Z vlastní zkušenosti doporučuji vyzkoušet esenci, která vábí svým zaměřením nebo jakýmkoliv jiným podnětem, který je často ukazatel frekvence nebo informace, kterou potřebujete. Při práci s lidmi doporučuji vysokovibrační esence v závislosti na připravenosti pojmout jejich kvality. Pokud cítíte volání některé z nich, máte možnost vyzkoušet.

ISIS ESSENCE

Bohyně Isis patří mezi nejuctívanější bohyně, duše bohyně Isis září na nebi jako hvězda Sothis (Sírius) Božská matka, nebeská vládkyně světa, dárkyně života a obilí, udržovatelka řádu ve světě i v rodině, bohyně léčení ochránkyně dětí, bohyně přírody a paní kouzel. Tato bohyně byla nejvíce uctívanou bohyní starých Egypťanů.

Isis Esence

Léčebné účinky esence:

 • přináší pocit přítomnosti, ochrany a lásky Bohyně Matky
 • léčení hlubokých zranění z minulosti
 • uzemnění
 • transformace negativity vzniklé z dřívějších traumat
 • léčení emoční bolesti
 • spojení emočně oddělených částí naší bytosti
 • léčení zraněné duše pocházející ze spirituálního světa
 • přináší radost, přítomnost a šťastné bytí
 • vytváří prostor pro naději a víru
 • tinktura je připravena z koncentrátu

 

SOLAR LOGOS  ESSENCE

Vysokovibrační esence, která k nám byla seslána v květnu 2015. Energie Solar Logos je vesmírná síla, čisté světlo z Centrálního Slunce, srdce Vesmíru. Jedná se o velmi silnou, hluboce působící esenci, která přišla právě v době, kdy se na Zemi odehrávají obrovské změny. Všude, kam se podíváte v přírodě, ekonomice, politice dochází k zvratům, které můžete vnímat jako negativitu, nejistotu a tmu. Solar Logos je tu, aby nám pomohla zvládnout tuto velikánskou evoluční proměnu.

solar_logos_Essence_Web

Léčebné účinky esence:

 • přizpůsobení se velkým změnám, energiím, které na Zemi proudí
 • odevzdání minulosti a bolestí, které si v sobě neseme z minulosti
 • léčí spirituální a emoční rány
 • přináší lásku a otevření srdce, působí na srdeční čakru
 • poznání kým jsem, otevření se hluboké pravdě
 • aktivuje Světlo v každém z nás
 • přináší sebou Kristovo vědomí
 • zvyšuje vibrace
 • probouzí sílu a tvořivost
 • spojení se Zdrojem a porozumění
 • tinktura je připravena z koncentrátu

 

GAIA ESSENCE

Vysokovibrační esence, která má velmi hluboké léčivé účinky na úrovni psychické i fyzické. Dokáže ve velmi krátkém čase transformovat negativní bloky v těle a mysli, zpracovat je a nastolit pocity bezpečí a jistoty. Spojuje Vesmír se Zemí.

Léčebné účinky esence:

Gaia Esence

 • pozvedne vaše vědomí, ukáže Božskou podstatu ve vás
 • spojení, rovnováha a propojení mezi Vesmírem a Zemí, Vyšším Já a Nižším Já
 • dovolí vám, abyste se plně napojili na Solar Logos energii, která proudí na Zemi
 • pomůže s uzemněním, být a žít v těle, srdci a mysli a vyzařovat vaše Světlo
 • uvede do rovnováhy mužskou a ženskou podstatu
 • posílí pocit bezpečí a přijímání změn
 • ukotvení a uzemnění na velmi hluboké spirituální úrovni
 • procítění milující a opatrující energie Země/Gaii
 • otevření a propojení se s transformačními změnami, které se dějí v nás a kolem nás
 • tinktura je připravena z koncentrátu

 

RAINBOW ESSENCE

Duhu můžeme spatřit za vhodných přírodních podmínek – deště, slunce a světla. Tyto podmínky nám umožní prostřednictvím duhy vidět jen část Paprsků Světla, které obklopují Zemi. Paprsky Světla stráží andělé a archandělé, kteří pomocí nich přivádějí Světlo do každé duše na Zemi, která je připravena a otevřena. Paprsky Světla jsou tvořeny barvami, zvuky a  světRainbow_Essencelem, které obklopují naši planetu kolem dokola a tím chrání Matku Zemi a všechny bytosti na ní. Zlaté paprsky Solar Logos, které proudí na Zemi z centra Vesmíru, jsou velmi silné, proto k nám přicházejí prostřednictvím těchto Paprsků Světla obklopujících naši Zemi.

Esence Duha přináší porozumění jednoty a propojení bytostí na Zemi, pochopení důležitosti společné práce na božském plánu. Tato esence přináší jednotu světla v srdci, s čímž přichází uvědomění si lásky a míru. Vytváří v člověku kvantum vnitřní síly, která osvítí mysl, povznese duši a umožní srdci vnímat boží přítomnost, což umožňuje spojení lidstva tvořících harmonii, mír, jednotu a lásku v novém světě na Zemi.

Léčebné účinky esence:

 • umožní velmi jemně přivést energii Solar Logos k vám
 • uvědomění si, že jste multidimenzionální bytosti
 • nalezení a propojení se s kvalitami, které jste vždy měli, prosvícení tmavých míst v psyché
 • absorbování každé barvy do celého těla, srdce a mysli, což přinese hluboké porozumění, léčení a lásku od Stvořitele
 • uvědomění si vašeho potenciálu a odstranění limitů, které vám brání uskutečnit vše, co chcete, objevení možností
 • propojení se s boží podstatou a Světlem ve vás
 • péče o aurické tělo a evoluci duše
 • pomůže vám vzpomenout si na krásu, lásku, kterou jste a na vaše nekonečné možnosti
 • přináší sebou pocit bezpečí, ochrany a péče
 • podpoří zhmotnit novou cestu na Zemi – harmonii, spolupráci, lásku
 • tinktura je připravena z koncentrátu

 

♠  Ceny uvedeny v sekci Australská terapie zde: http://riserostlin.cz/australska-terapie/