Terapie Světla

lawofabundanceTerapie Světla uvolňuje emoce a pomáhá opravit informace, které neseme z dávné minulosti i současnosti. Jedná se o změnu negativních programů, prožívání, strukturu myšlenkových pochodů a vědomí sama sebe (Jednoty).

Bytost – člověk, jehož srdce a mysl je spojeno do Jednoty, je schopna prostřednictvím vědomí Jednoty ovládat své tzv. světelné tělo (Merkabu), a tím ovládat svoji realitu, což znamená rozhodovat, jaká informace se bude zhmotňovat v jeho poli. Realita je záznam minulosti v poli času (v paměti Stvoření). Znovu projitím těchto záznamů si vytváříme novou realitu a měníme informace, které přetvářejí život.

Terapie Světla umožní projít emocemi, které jsou transformovány do jednoty. Každá bytost umí být součástí vesmíru a vědomím jednoty. Jestliže se v životě potýkáme s překážkami a životní nerovnováhou, dostáváme příležitost změnit své pole a tím své vědomí. Není překážky, jsou příležitosti. Jsme připraveni transformovat části sebe a celek jako takový. Každý člověk je součástí vesmíru i všech bytostí kolem. Nejsme odlišní od nikoho, kdo nám připomíná své zapomenuté světlo multidimenzionálních bytostí. Každá bytost je celistvá, a pokud nemáme v rámci svého pole dostatek světla, dostáváme příležitosti změny. Učíme se procházet „bolestmi, utrpením, strachem, nejistotou“, otevíráme nové možnosti „teď a tady“. Přesouváme vědomí své reality do vyšších dimenzí z úrovně 2D do úrovně 5D a výše.

Vědomí jednoty je vědomím 5D reality, která je v plném vědomí „Já jsem“, tzn. plné vědomí sebe, duše i celku. Každá dimenzionální realita umožňuje vnímání, na které jsme připraveni. Úroveň vědomí závisí na čistotě naší mysli, duše i těla. Člověku, který se postupně vyvíjí, umožňuje vidět – vnímat širší spektrum souvislostí života a vede mysl (ego) k prožitku, čímž se „utrpení“ stává vědomě odžitou událostí. Postupně mizí námi používané slovní nálepky typu „problém“ stejně tak, jako pojem „strachu“, který se rozpouští ve vědomé „Já jsem“.

Spousta nedorozumění, životních nesouladů a utrpení pramení z pocitu oddělenosti. Kolik takové oddělenosti v sobě máme, co všechno popíráme, či potlačujeme, záleží na našem „strachu“ otevřít se důvěře, universu, přijmout nové, odlišné či neznámé.

Cena: 600 Kč / hodina (osobně nebo Skype).