Martina Smíšková o australských esencích

Martina Smíšková zastupuje Australské květové esence v České republice. Její mise „Life Direction“ je pomoci lidem nalézt svůj správný směr a životní cíl. Zpřístupnit Australské květové esence v ČR alespoň ve stejné úrovni jako v sousedních zemích (Rakousku, Německu, Holandsku), kde jsou Australské květové esence snadno dostupné a lze je koupit i v některých lékárnách.