Promítání filmu o psychospirituální krizi s besedou v Kroměříži

Na Kroměřížské promítání filmu dne 13.12.2017 o psychospirituální krizi s názvem „Z temnoty duše… světlo“ dorazili i zaměstnanci kroměřížské psychiatrické nemocnice. Diskuze i na tomto promítání trvala hodinu a půl a nesla se v konstruktivním duchu.

Vedoucí terapeutického týmu centra Holos MUDr. Milan Hrabánek v rámci diskuze poukázal na nezbytnost klasické psychiatrické péče u řady diagnóz, ale zároveň na chyby klasické psychiatrie v diagnostice a tím pádem i následné léčbě některých případů, zejména lidí v psychospirituální krizi. Přitom oficiální psychiatrická literatura se tématu psychospirituální krize věnuje (např. Psychiatrie autora Cyrila Höschla, či Krizová intervence Daniely Vodáčkové), většina lékařů však s tématem dále nepracuje.

Bližší informace o celém projektu najdete na www.ztemnotydusesvetlo.com a na webu Holos Centra www.holos.cz.

Zdroj: www.ztemnotydusesvetlo.com