O mně

                                              „Život je mystérium“.

                                               „I kdyby člověk prožíval život jako šťastný blázen, podpořím ho žít“.

DSC_0522 kopiJmenuji se Helena.  Miluji hudbu, tanec,  smyslnost,  harmonii  a vesmírnou dokonalost. Inspiruje mě hravost, tvořivost a podnikavost. Ráda se setkávám s lidmi různých povah a jsem otevřena neobvyklým jevům života. Mnoho let prozkoumávám hranice lidského vědomí a vítám ke spolupráci přátele a bytosti z jiných světů.

Jsem jednotou a bytostí jako každý z nás. Pracuji jako celostní kouč, průvodce pro vědomý život a krize v duchovním vývoji člověka (psychospirituální krize). Všechna má práce spočívá v umění žít naši spiritualitu a porozumět tomu, co už dnes víme. V prožitku skrze srdce je cesta, poznání i klíč. Pomáhám nalézt váš ztracený svět i způsob práce s ním.

Rostliny a esence mají svoji magickou inteligenci, jejíž účinky podporují transformaci člověka ve vědomou bytost. Vlivem svých zkušeností nejen s užíváním rostlin se mi otevřel svět velmi podporující růst, smyslové schopnosti a celistvost. Toto vědomí se chce dále šířit a podporovat zdraví či potenciál všech, kteří jsou na cestě.

Channeling:

Přírodní říše vznikla jako odkaz na prastaré moudrosti a vědomosti, které již známe a zapomněli jsme je. Reaguje na tradiční alchymii a její předávání z generace na generaci. Rostliny, které zde vidíte i ty, které vidíte kdekoliv v přírodě, jsou odkazem země a jejích darů, které jsou úzce spojeny s naší lidskou podstatou či vědomím lidstva, jenž se od pradávna měnilo a ztvárňovalo různé dimenze či světy. Každá rostlina je tím, čím má obdarovat vaše srdce, vaši duši, vaše znalosti a vaši lásku. Není na světě rostliny, která by nevyslala informaci, či vůni, kterou lze zachytit v našem světě. Každá květina má svoji esenci a tajemství. Můžeme si pokládat otázku proč, ale moudrost květin zůstává zde tak, jak potřebujeme. Každá rostlina je něčím výjimečná, dokonalá, ojedinělá a přináší svoji vibrační frekvenci do pole či prostoru.

Cesta osobní transformace

foto2Sebepoznání a znovuzrození. Dvě roviny mého života. Všechny rodinné, pracovní či přátelské vztahy mi otevíraly cestu k jinému bytí. Vždy jsem hledala uvnitř sebe a chtěla pochopit, co a proč se v souvislostech odehrává. Od dětství, od školního věku až do okamžiku otázky kdo vlastně jsem? V té době ještě nebylo mnoho dostupných informací. Knihy, které dávaly vhled do principů života jak umět žít, byly velmi přitažlivé. Textům v knihách jsem rozuměla, ale současně jsem postrádala pochopení jejich obsahu. Chyběl mi prožitek a vědomá zkušenost. Zkoumání myšlenkových a pocitových pochodů uvnitř sebe se později začalo stávat hmatatelným. Otevřely se mi oči a já začala vidět vnitřní boje, strachy, očekávání, předsudky a mnoho dalšího. Kladla jsem si otázky a dostávala odpovědi své mysli, duše i těla. Po celou dobu jsem sledovala mého vnitřního zachránce sebe i ostatních. Osobnosti, přesvědčení a programy, které mne ovládaly. Uvědomění „Měla bych vlastně žít normálně“ mě neuspokojovalo a navazovala další otázka „Jak se tedy žije normálně a co je to být normální?“. Neustálý kolotoč změn myšlení a postojů. Prozřela jsem, že vše je uvnitř mne a venku běží má vlastní projekce. S převzetím zodpovědnosti za svůj život přišel okamžik mého prvního spirituálního zážitku, který mi ukázal, že to, co vidím a na co si mohu sáhnout, je velmi omezené a relativní. Uvědomila jsem si, že takto žijeme i vlastní životy.

Vlivem zkoumání svého potenciálu se mi spontánně otevřely paranormální světy a změněné stavy vědomí. Těžila jsem z nich maximum a začala vědomě měnit svůj život i to, jak získat či dosáhnout, co si přeji. Začala jsem psát seznamy cílů, vnitřních hodnot i seznam svého ideálního partnera. Poznávala jsem co chci, co prožívám a tím i samu sebe. Postupně přicházely stavy za hranicí mysli, kdy později nebyla potřeba seznamů, chtění a rozumem vytvořených konceptů. Vše jsem v rámci svého vědomí již měla.

Práce s energií, kvantovým polem, energií vlastního těla a transformace mysli změnily mé životní role a osobnosti v něco opravdovějšího. Všechno, co nebylo přirozené a co jsem v sobě uměle vypěstovala jako obranné mechanismy či útěky, odcházelo. Nacházela jsem ty části sebe, které vstupovaly do souladu se mnou, s přírodou i okolím. Tato cesta trvala velmi dlouho.

V roce 2011 jsem odcestovala do Indie na Univerzitu jednoty. Očistné rituály a silné meditace mi daly mnoho mystických zážitků, ve kterých jsem se potkávala sama se sebou v té nejhlubší tmě. Odměnou mi bylo nejjasnější světlo a uvědomění, že domov je jen jeden.

V roce 2012 jsem prošla bouřlivým probuzením energie kundaliny – hadí síly. Různé stavy vědomí mě uváděly v chaos a čištění energetických těl byly náročné přes více jak půl roku. Nespočet psychologických smrtí a konfrontace strachu, zda to přežiji. Tělo v období permanentní nespavosti, která trvala téměř dva měsíce nekolabovalo, mysl však ano. Učila jsem se paranormálním stavům důvěřovat, a současně být nohama na zemi, stejně tak, jako ony učily mne rozpoznávat mysl, intuici, mé vlastní zdroje či hranice mých možností. Pomohla mi vědomá důvěra v celý proces, a to, že bude úspěšně dokončen v rámci existence božského záměru, přijetí, pohled pozorovatele a holotropní dýchání. Otázkou kdy a jak to skončí bylo zbytečné se zabývat. Pro zvládnutí tohoto stavu existovalo jedině bytí v přítomnosti.

Prošla jsem psychospirituální krizí, která mě na rok odpojila od společnosti i vnitřní práce. Období integrace bylo velmi důležité, a co nebylo v souladu s mojí skutečnou podstatou, začalo mizet uvnitř i venku s neuvěřitelnou synchronicitou životních událostí, které připravuji ve své knize.

V minulosti jsem přes 12 let působila jako lektor a kouč soft skills dovedností či různých rozvojových aktivit. Došla jsem do bodu, kdy mě práce v energii finančních systémů přestala naplňovat. Nebyla cesta zpět a já se rozhodla ji ukončit. Můj profesní život a osobní směr se změnil. Dnes ze srdce děkuji sobě i vesmíru za realizaci, dobrodružství a nekonečné cesty k sebepoznání a vlastnímu potenciálu.

Od roku 2009 jsem spoluvytvářela alternativní centrum v Kroměříži a pracovala s lidmi v různých směrech terapií, meditací a přednášek, které podporovaly růst a pochopení světa. Aktivity centra a zkušenosti s rostlinou Ibogou utvářely moji cestu, která byla posunuta v roku 2015. Nástup dalšího vývoje mi otevřelo Vědomí Říše Rostlin jako celek, australské květové esence, projekty v tématu krize duchovního vývoje člověka (psychospirituální krize) a projekty, které si zaslouží pozornost i podporu celé společnosti.