Lidé mohou čerpat energii a léčit stejně tak, jako rostliny.

4Biologický výzkumný tým z Bielefed University učinil průlomový objev ukazující, že rostliny mohou čerpat jako z alternativního zdroje energii z jiných rostlin. Toto zjištění by mohlo rovněž nakonec mít významný dopad na budoucnost bioenergie, když poskytne důkaz předvádějící, že i lidé úplně stejně čerpají energii z jiných.

Členové biologického výzkumného týmu profesora Dr. Olafa Kruse poprvé potvrdili, že rostlina, sinice Chamydomonas reihardtii, nejenže provádí fotosyntézu, ale že má i alternativní zdroj energie: může ji čerpat z jiných rostlin. Tato výzkumná zjištění byla zveřejněna nedávno v on-line žurnálu Nature Communications vydávaném renomovaným žurnálem Nature.

Květiny, aby rostly, potřebují vodu a světlo a lidé nejsou jiní. Naše fyzická těla jsou jako houby, nasáváme z životního prostředí. „Právě proto se určití lidé cítí v uspořádání určitých skupin nepříjemně, když je tam nějaký nešikovný mix energií a emocí,“ řekla psycholožka a energetická léčitelka Dr. Olivia Barder-Lee.

Rostliny provádí fotosyntézu pomocí oxidu uhličitého, vody a světla. Profesor Dr. Olaf Kruse se svým týmem v sériích experimentů kultivoval mikroskopicky malé sinice druhu Chamydomonas reinhardtii a pozoroval, že když se potýkaly s nedostatkem energie, tak tyto jednobuněčné rostliny místo toho energii čerpaly z celulózy sousedních rostlin. Tajné enzymy této sinice (tzv. celulózové enzymy) ‚tráví‘ celulózu jejím štěpením na krátké cukry. Ty jsou pak transportovány do buněk a přetvořeny na zdroj energie: sinice mohou tedy pokračovat v růstu. To je poprvé, kdy bylo takovéto chování potvrzeno u rostlinného organismu,‘ říká profesor Kruse. To, že sinice umí trávit celulózu, odporuje všem předchozím učebnicím. V určité míře vidíme to, že rostlina jí rostlinu. Teď vědci zkoumají, zda tento mechanismus lze nalézt i u jiných typů sinic. Předběžná zjištění naznačují, že tomu tak je.

„Až energetické studie v příštích letech pokročí, nakonec zjistíme, že se to promítá i do lidských bytostí,“ konstatuje Bader-Lee. „Lidský organismus je do velké míry jako rostlina, vytahuje potřebnou energii, aby ukojil emocionální potřeby, čímž může v podstatě energetizovat buňky nebo způsobit nárůst kortizolu a buňky podle toho, jaký je emocionální spouštěč, rozštěpit.“

Bader-Lee naznačuje, že obor bioenergie se teď teprve vyvíjí a že studie o rostlinném a živočišném světě se brzy promítnou do předvedení toho, co bylo zatím považováno za metafyzickou energii – tu, kterou se lidé mohou vzájemně léčit prostým přenosem energie zrovna tak, jako to dělají rostliny. „Lidé mohou absorbovat a léčit jiné lidi, zvířata a jakoukoliv část přírody. Proto je pobyt v přírodě pro mnohé lidi často povznášející a energetizující,“ uzavírá to.

Zde je pět  energetických nástrojů použitelných k vyčištění vašeho prostoru a k zabránění energetického vyčerpávání spolu s uvolňováním lidské energie:

Zůstaňte soustředěni a uzemněni. Když jste soustředěni na své spirituální já (místo na svůj analyzátor či na své ego), tak okamžitě ucítíte, pokud něco vstoupí do vašeho prostoru. Když jste plně uzemněni, tak můžete snadno uvolňovat energii jiných lidí a jejich emoce svedením svou zemnící šňůrou.

Držte se ve stavu nekladení odporu. To, čemu klademe odporu, uvázne. Cítíte-li se poblíž určité osoby nebo v nějaké skupině nepříjemně, nepřecházejte kvůli vlastní ochraně do odporu, protože tím jen tu cizí energii ve svém prostoru podržíte uvázlou. Přejděte do stavu bez odporu představou, že vaše tělo je čisté a průhledné jako čistá sklenice vody. Tímto způsobem, pokud na vás někdo vrhne nějaké oslabení, ho necháte skrze sebe projít.

Udržujte si vlastnictví prostoru své osobní aury. Všichni máme energetickou auru obklopující naše tělo. Pokud tento osobní prostor nevlastníme, jsme vstupem cizí energie do něj zranitelní. Uvědomujte si hranice své aury (asi tak v dosahu vaší paže kolem vašeho těla všude kolem vás i nad sebou a pod sebou) a používejte toho jako způsobu vlastnictví svého osobního prostoru.

Dopřejte si energetickou očistu. Zlatá barva má vysokou vibraci, která se hodí k očištění od cizí energie. Představte si hubici zlaté sprchy na vršku své aury (pár stop nad hlavou) a otevřete ji, čímž umožníte, aby čistá zlatá energie proudila prostorem vaší aury i těla a odtekla pryč vaším uzemněním. Okamžitě se budete cítit pročištěni a občerstveni.

Zavolejte si svou energii zpět. Máme-li svou energii ve svém vlastním prostoru, je tu méně místa pro vstup jiných energií. Když se ale soustředíme na jiné lidi a projekty, tak občas šplícháme svou energií kolem sebe. Vytvořte si představu čistého zlatého slunce několik stop nad svojí hlavou a nechte ho fungovat jako magnet, co přitahuje všechnu vaši energii zpět do sebe (a to ji v sobě vyčistí na zlatou energii). A pak si ji stáhněte dolů vrškem své aury do svého tělesného prostoru, čímž se vaše energie zase uvolní do vašeho osobního prostoru.

Zdroj: preventdisease.com