Kapok Bush

apatie, netečnost, vystrašenost, lhostejnost, bez nadšení, váhavost

+

vstřebání informací, odvaha zkusit nové věci, vytrvání, vnímavost

Popis:

Kapok Bush je určena lidem, kteří mají tendenci se snadno vzdát, kteří se nechají snadno odradit. Dokáže také lidem dát přehled jejich plánu nebo situace a pak jim dovolí je postupně uskutečnit. Může pomoci i pro toho, kdo pracuje s technologií nebo stroji – usnadnit mu pochopení toho, jak fungují.