Confid Essence – Sebedůvěra

Confid Essence - Esence 'Sebedůvěra'

nízká sebedůvěra, pocit viny, ostych, nedostatek přesvědčení, role ‚oběti‘

+

zodpovědnost za své činy, integrita, přesvědčivost, osobní síla, pravdivost vůči sobě

Popis:

Dodá sebedůvěru. Vyřeší negativní přesvědčení, které jsme si vytvořily samy o sobě.

Obsah:

Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, Sturt Desert Rose