Channeling

images (3)

Moudrost obsažena vědomím channelingu je předávána existencí bytostí universa či galaktické rady, která vstupuje do hry života v našem pojetí. Uvádím zde vstupy, vzkaz či poselství.

 

Vědomí jednoty je souznění tří aspektů duše, těla i mysli, které jsou v souladu se vším, co je. Vědomí jednoty je stav otevření mysli i srdce bez překážek a hodnocení. Vědomí jednoty je bytí teď a tady, stav lidské odevzdanosti a přijetí všeho, co je či není v souladu s námi. Není černá a bílá, je to naše vnímání, které hodnotí takto věci, lidi, stavy i situace. Není nic, co by určovalo jaké co je, není nic, co by bylo takové jaké to je. Jen stav našeho vědomí určuje to, jak vidíme, cítíme, prožíváme, tvoříme, žijeme. Růst je lekce, růst je dar.

Každý je jedinečná bytost s neomezeným potenciálem možností. Jak a čím je tvořen váš život? Co potřebujete k vašemu naplnění či určení životního směru? Hledat potenciál a nenalézat sám sebe, je jako zastavit se uprostřed cesty a nedívat se dopředu. Omezení, která spatřujeme často uvolňujeme přes zranění a bolest na vzestupu světla.

Moudrost v nás je vždy spojena s tím, jak jsme schopni obstát v životních tématech a lekcích, které dostáváme. Není nikoho, kdo by neobstál. Vždy dostáváme to, co je nám přáno či dáno a nemáme možnost cokoliv měnit. V okruhu našich blízkých jsme vytvořili pole závislostí, jenž nás omezují v našem fungování či zdroji všech našich kvalit. Můžeme obdržet dary, jaké nejsou v souladu s naší myslí, můžeme obdržet dary, které potřebujeme. Dostaneme součást našeho systému, který je v souladu s tím, co je. Každá bytost je součástí planety, jenž je součástí hvězdných systémů, které nejsou ztvárněny v naší vesmírné galaxii. Ukážeme vám, jakou cestou se vydat než nastoupíte cestu na nebe vstoupení. Systém vesmíru je tvořen galaktickým konzíliem, jenž tvoří bytí zde na zemi.

Rostlinná říše vytváří prostor pro realizaci jakéhokoliv podnětu k životu. Může ukázat směr či cestu, může ukázat vaše nenaplnění, či souhru okolností. Jsme zde, abychom provedli životem všechny, kteří se učí hrát hru zvanou život, či realizují sami sebe, aby pomohli.

V praxi jsou esence velkým přínosem pro lidstvo jako takové. Ideální je kombinace rostlin a dalších prvků, jako jsou elementy vody, země, ohně a vzduchu. Každá rostlina souvisí s jevy a přírodními vlivy, které jsou kolem nás. Můžeme si myslet, že přírodní vlivy ovlivňují naše zdraví, avšak související jsou také všechny vlivy, které jsou součástí našeho energetického systému. Každý člověk či tvor se stává náchylným na okolí ve vztahu k vnitřním barierám, které udržuje ve svém energetickém poli. Jedná se například o různé myšlenkové vzorce, vrozené zvyky a archetypy či archetypální masky, které si umíme nasadit v situaci, která je pro nás nepříjemná nebo jakkoliv ohrožující. Zda, a jak se tato pole otevírají všem uvedeným vlivům, souvisí s naší inteligenční vyspělostí ve vztahu k našemu já i vesmíru.

Rostliny odkazují na společenské dění, jenž nám přináší současná situace ve světě i život každého člověka. Naší součástí je být součástí rostlin a ony jsou součástí nás. Nebudeme tomu rozumět, dokud se nenaplní naše poslání lidstva, jakožto druhu, který se postupně učí žít v harmonii s přírodou, s dary přírody a jejími kvalitami. Jsme zde proto, abychom žili v souladu s tím co je a stejně tak každá bytost v tomto světě má dar být jedno s tím, co je. Společně tak tvoříme celek dokonalého života.