Ayahuasca – liána smrti

ayahuasca2

Ayahuasca přezdívaná také liána smrti nebo mrtvých je šamanská halucinogenní „droga“, která se užívá za účelem osobnostního růstu nebo léčby drogových závislostí či duševních traumat a bolestí. V současné době je velice populární cestovat do Peru a jiných států Jižní Ameriky, kde je možné ochutnat nápoj ze speciálních halucinogenních přísad. Ty člověku umožní podívat se do samotného nitra jeho podstaty, vyřešit psychické bloky a traumata a především změnit svůj život. Lidé obvykle necestují jen za senzací a kvůli ukojení vlastní zvědavosti, ale především chtějí řešit vážné osobní problémy.

Vynikající českou spisovatelku a novinářku Hanu Andronikovu k této cestě dohnala až vážná nemoc a své zkušenosti popsala v biografickém románu Nebe nemá dno. Na téma ayahuasca a šamanské rituály existuje také několik knih a článků, které napsali většinou odborníci zabývající se výzkumem nebo lidé, kteří si prošli vlastní zkušeností s liánou.

Jedním z odborníků je Veronika Kavenská, která se zabývala výzkumem léčby drogových závislostí právě pomocí pití ayahuascy. Tomuto tématu věnovala také svou doktorandskou práci a publikovala řadu zajímavých článků. V době studií strávila stáž v jihoamerickém centru Takiwasi, kam se jezdí léčit drogově závislí z celého světa, o které pečují lékaři, psychologové i zasvěcení curanderos. Ve své domovině je ayahuasca považována za národní kulturní dědictví a je možné ji za určitých podmínek legálně konzumovat i vyvážet ze země.

Řada lidí z různých zemí, a u nás i stovky Čechů, podléhají šamanskému turismu a účastní se organizovaných výprav do Amazonie za účelem sebepoznání. Šamanské seance s pitím ayahuascy se rovněž pořádají na území některých evropských států, legálně povolené jsou však pouze ve Španělsku, Švýcarsku a Nizozemí, kam je možné suroviny pro přípravu koktejlu dovážet. Do České republiky není možné ayahuascu legálně přivézt, to však ale neznamená, že se u nás žádná sezení nikdy nekonala. Obřad by měl vést pouze iniciovaný šaman, který má za sebou minimálně čtyři roky osobních zkušeností a práce na svém egu.

stažený soubor (3)Šamanská sezení nejsou pro každého. Pití ayahuascy má své indikace, kontraindikace i nežádoucí účinky. Jedním z nežádoucích účinků je úporné zvracení po požití nápoje, které by se však dalo i považovat za žádoucí. Uvádí se, že tímto procesem dochází k celkové očistě organismu a přirozené regulaci při nadměrném požití většího množství účinné látky. Zároveň tak probíhá jakási duševní očista. Ayahuasca však může také ublížit. Kontraindikacemi jsou schizofrenie, epilepsie a vážná somatická onemocnění, například pokročil diabetes nebo vysoký krevní tlak. Nápoj rovněž není vhodný pro osoby, které užívají antidepresiva, zejména inhibitory MAO, protože psychoaktivní odvar sám o sobě podobné látky obsahuje.

Celý proces vyžaduje jistý obřad se zasvěcenými osobami za doprovodu šamanských písní, které jsou určeny k vyvolání ducha rostliny. „Na ayahuasce psychická ani fyzická závislost nevzniká. Čím delší dobu se odvar nevábné chuti popíjí, tím nižší dávka je potřebná k dosažení stejného efektu, což je opačný efekt než ten, který pozorujeme při užívání drog. Navíc se jedná o velice nepříjemné fyzické i psychické stavy, které nikdo nevyhledával pouze za účelem zábavy. Nedochází tak ani ke vzniku závislosti, ani k dezintegraci osobnosti – naopak se osobnost postupně integruje a stává se ucelenou a komplexní,“ říká Veronika Kavenská, která se dnes také věnuje výzkumu šamanského turismu.

Zdroj: www.vitalia.cz/clanky/ayahuasca-liana-smrti/