Historie a účinky esencí

_DSC7859Australské esence v Kroměříži. Přednášku s praktickou ukázkou účinků esencí najdete v Kalendáři akcí. Esence upravují energetický systém, vytvářejí prostředí pro růst a transformaci disharmonických částí i tělesných funkcí. Pořídíte je v hotových kombinacích nebo si je můžete nechat připravit na míru. Květiny pracují na všech nestabilních rovinách zdraví, psychiky, spirituality a odstraňují příčiny různých emočních stavů i jejich fyzických projevů.

 Channeling:

V praxi jsou esence velkým přínosem pro lidstvo jako takové. Ideální je kombinace rostlin a dalších prvků, jako jsou elementy vody, země, ohně a vzduchu. Každá rostlina souvisí s jevy a přírodními vlivy, které jsou kolem nás. Můžeme si myslet, že přírodní vlivy ovlivňují naše zdraví, avšak související jsou také všechny vlivy, které jsou součástí našeho energetického systému. Každý člověk či tvor se stává náchylným na okolí ve vztahu k vnitřním barierám, které udržuje ve svém energetickém poli. Jedná se například o různé myšlenkové vzorce, vrozené zvyky a archetypy či archetypální masky, které si umíme nasadit v situaci, která je pro nás nepříjemná nebo jakkoliv ohrožující. Zda, a jak se tato pole otevírají všem uvedeným vlivům, souvisí s naší inteligenční vyspělostí ve vztahu k našemu já i vesmíru.

Osobní zkušenost s australskými esencemi:

Před setkáním s australskými esencemi jsem měla zkušenost pouze s rostlinou Ibogou, jenž je silným sebepoznávacím nástrojem, posvátným darem i vozítkem do změněných stavů vědomí. Nesetkala jsem se však s žádnou vibrační esencí, která by mě ovlivnila natolik, že potřebuji více poznat svět rostlin a jejich léčivou moc. Esence přišly v době, kdy mi po letitém růstu vše připadalo automatické a přirozené, což mě odpoutávalo od svých přežitých spirituálních zvyků. Otevřela jsem se rostlinné říši, která mi začala odpovídat. Různé neznámé rostliny se objevovaly během nocí a dávaly do souvislostí absolutně nesourodé věci. Nepřetržitý vibrační stav v těle a v mojí hlavě byl jako nabitá dýmovnice. Něco se začalo ladit. Esence jsem začala testovat.

Moje první esence byla na komunikaci (Bush Fuchsia) a kreativitu (Turkey Bush), které fungují téměř okamžitě. Pokračovala jsem kombinací esencí Meditace, jejíž účinky podpořily intuici, spojení s „vnitřním já“ a telepatií. Fungovala jsem v čistém tunelovém vidění, jednoduchosti a osvobozena od nepodstatných věcí. Další v řadě byla kombinace Transition – změna, která podporuje uvíznutí nebo stagnaci. Při jejím užívání jsem začala pociťovat různá zranění a bariéry, které mi bránily přijetí strachu ze smrti, ukončení starého nebo strach z neznámého. Pohyb vpřed byl nekompromisní vzhledem k mojí, někdy přílišné citlivosti. Inteligence rostlin začala ladit každé nevyrovnané místo v mých jemnohmotných tělech a účinky pronikaly až do fyzického těla. Každý den jsem se v přítomnosti setkávala s něčím, co mi vytvářelo nepohodlí. Jakoby intenzivně svítila kontrolka „musí se to přeladit“. Nepřicházejí pouze pocitové stavy, ale i myšlenkové pochody, které přesně rozpoznají, co se děje. Viděla jsem do situace i do mého vztahu k lidem, kteří s ní souvisí. Bylo to tak čitelné, že jakákoliv snaha nebyla nutná. Od té doby užívám esence jako součást sebe i celku.

Nepřestává mě udivovat, jak je možné, že se dnes naprosto běžně nevyužívá moudrost a síla veškeré přírodní inteligence a přenos éterické komunikace. V rámci vývoje lidstva má toto své místo i čas. V rámci vědomí lidstva je již čas.

HISTORIE A ÚČINKY ESENCÍ

Australské květové esence umožní otevřít cestu k objevení vašeho plného potenciálu, uvolnění negativních přesvědčení a vytvoření emocionálního zdraví a vyrovnanosti.

Australští domorodci vždy užívali květy k léčení emocí, stejně jako to dělali staří Egypťané. Podobně dlouhou tradici v užití květových esencí lze nalézt také v Indii, Asii a Jižní Americe, populární byly i ve středověké Evropě. Hildegarda z Bingenu (12. století) a Paracelsus (15. století) oba shodně popisují, jak sbírali rosu z kvetoucích rostlin k ošetření zdravotní nerovnováhy.

Tato léčebná metoda byla znovuobjevena Dr. Eduardem Bachem ve 30. letech 20. století užitím anglických kvetoucích bylin. Dnešní společnost a její potřeby jsou však velmi odlišné od těch před 70 lety. Objevila se potřeba léčivých produktů, které by lidem pomáhaly vyrovnávat se s tématy 21. století, jako jsou sexualita, komunikace a spiritualita.

Ian White je objevitelem Australských květových esencí. Ian vyrostl v australské buši. Jako malého chlapce ho jeho babička, odbornice v užití australských bylin, brávala s sebou do buše, stejně jako to předtím s ní dělávala její matka. S hlubokým porozuměním mu ukazovala léčivé rostliny a květy. Ian se tak naučil hlubokému respektu k přírodě a dále pokračoval na cestě stát se praktikantem, ale také průkopníkem a výzkumníkem vzácných léčebných kvalit původních australských rostlin.

V Austrálie najdete nejstarší kvetoucí rostliny na světě s největším počtem rostlin vykazujících nesmírnou krásu a sílu. Stejně tak je Austrálie relativně nejméně znečištěná a metafyzicky má velmi moudrou, prastarou energii. V současné době je v této zemi obrovská nová vitalita. To dává v kombinaci s neodmyslitelnou sílou země australským květinovým esencím jejich jedinečnost, díky níž se stávají součástí terapie praktikantů a lékařů po celém světě.

Léčivé esence z australské buše nejenom pomáhají projasnit náš život, ale také dodávají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Pomáhají rozvinout vyšší úroveň intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti i humoru.

Co jsou to květové esence?

Květové esence pomáhají odstranit emocionální a spirituální bloky. Dobíjejí nás životní energií. Obnovování této energie má hluboký uzdravující účinek. Každá esence je vybrána jako reakce na určitý negativní stav mysli. Půvab užívání květových esencí spočívá v tom, že na rozdíl od chemických látek nenarušují psychiku, ale ponechávají každému volnost zdravě se rozvíjet a řešit problémy.

Mají Australské květové esence nějaké vedlejší účinky?

Květové esence jsou zcela přírodní a nemají žádné vedlejší účinky. Mohou je užívat kojenci, děti i zvířata.

Jak esence fungují?

Květové esence jsou roztoky nesoucí vzorce květů jednotlivých rostlin obsahujících specifický otisk, který na disharmonie v člověku, ať už na jeho fyzické, citové, psychické, duchovní nebo univerzální úrovni, působí tak, že je vyrovnáva, upravuje a napravuje. „Michaelle Small Wrightová „

Lidé všeobecně chápou, že všechno ve vesmíru nese určité vibrace. I květiny mají určité vibrace. Když nějaký květ zpracujete na esenci a necháte ji vstoupit do svého těla, rozvibrujete se na této frekvenci. Začne synchronizovat s dalšími buňkami a tkáněmi vašeho těla a způsobí, že ony začnou vibrovat na této úrovni. Tuto synchronizaci přirovnává k tomu, jak se chová ladička. Když uhodíte do jedné ladičky, může se stát, že se vedlejší rozechvěje na stejné frekvenci. „Leonardito cit. In Morrison 95“

Kaminski a Katz přirovnávají působení esencí k zážitku, který máte když slyšíte nějakou velice působivou hudební skladbu. Poukazují na to, že zvukové vibrace mohou vyvolat pocity, které nepřímo ovlivňují fyziologické procesy, jako je dýchání, tep a další tělesné stavy. Moderní interdisciplinární věda nazývána psychoneuroimunologie potvrdila souvislost mezi emočními a fyzickými stavy. Dnes máme k dispozici spoustu důkazů, že pocity působí změny v hladině různých hormonů, které spouštějí biochemické reakce a ty pak opět způsobují změny ve fungování nervů, trávení, dýchání, krevním oběhu a imunitním systému.

Princip léčení květovými esencemi je postaven na představě, že podstata každého jevu má charakter vibrací a že existuje elementární rezonance mezi frekvenční povahou určitých jevů a některými aspekty lidské povahy, kterou je možné využít k obnovení její harmonie. Princip rezonance, podle něhož se energie kmitající na určité frekvenci a s určitou amplitudou odráží v podobných energiích v okolním prostředí, je základem většiny tradičných léčebných postupů. Z tohoto pohledu je klíčové pochopení toho, jak je možné k léčebným účelům využívat vibrační kód rostlin neboli květových esencí.

Proč jsou květové esence z Austrálie tak jedinečné?

V Austrálii kvete nejstarší a největší množství rostlin. Austrálie je nejméně znečištěný kontinent. Z pohledu metafyziky je to „moudrá“ země. Květové esence z Austrálie odráží sílu, vitalitu a jedinečnost tohoto kontinentu, proto jsou ve světě široce užívány a lidé si pochvalují skvělé a rychlé účinky těchto esencí.

Jak se květové esence připravují?

Ian White, objevitel esencí, připravuje všechny mateřské tinktury sám. Příslušný květ ponoří do mísy s vodou a nechá ji na slunečném svitu dostanečně dlouho, aby se životní energie rostliny přenesla do vody. Potom květy z mísy vyjme a takto vzniká mateřská tinktura, která se dále ředí. Jako konzervant se používá brandy (množství alkoholu v jednotlivých esencí je zanedbatelné).

Jak si vyberu správnou esenci?

Pro zjednodušení výběru je již připravena řada kombinací esencí, krémů, rozprašovačů a ústních sprejů esencí, které jsou namíchány na aktuální problémy. Při výběru jednotlivých esencí se používá mnoho způsobů. Můžete si přečíst, jaký problém jednotlivé esence řeší a rozhodnout se, kterou právě potřebujete. Esenci si můžete také vybrat podle fotografií esencí, ty rostliny, které vás nejvíce přitahují (limitujte výběr na 3) a také přidejte jednu rostlinu, která vás totálně odpuzuje. Tímto způsobem lze vybrat nejvhodnější esence. Dalšími způsoby výběru esencí je kineziologie, numerologie, intuice nebo rada od praktikanta Australských květových esencí.

Má jídlo, pití nebo zubní pasta vliv na účinek esencí?

Jídlo, pití ani zubní pasta nezničí účinek esencí. Přesto se doporučuje esenci užívat s 20-ti minutovým odstupem od konzumace jídla a nápojů (kromě vody).

Jsou Australské květové esence zcela organické?

Všechny rostliny, které se používají na výrobu esencí jsou sbírány v neznečištěných oblastech, kde se nemůžeme setkat s používáním pesticidů. Ian White musí cestovat za výrobou některých esencí tisíce mil do přírodních rezervací, které nejsou jednoduše přístupné.

Jak se květové esence užívají?

Užívají se 2x denně (ráno a večer) 7 kapek esence pod jazyk nebo ve sklence vody. Doporučuje se květovou esenci aplikovat hned po probuzení a těsně před spaním, naše psychika je v tuto dobu nejlépe připravena na změnu. Na emoční problémy se esence užívá 2 týdny, na fyzické problémy nejméně jeden měsíc. V případě chronických potíží se esence užívá i několik měsíců. Květové esence se mohou aplikovat i vně na postižená místa, přimíchávají se také do nosných olejů nebo do koupelí.