Vědomí Říše Rostlin – Vědomí Transformace

Tyto webové stránky jsou od 1.3. 2020 převedeny do nového prostředí 
VĚDOMÍ TRANSFORMACE zde:
www.vedomitransformace.cz

Logo_Rise_9_300_JPG

Rostliny odkazují na společenské dění, jenž nám přináší současná situace ve světě i život každého člověka. Naší součástí je být součástí rostlin a ony jsou součástí nás. Nebudeme tomu rozumět, dokud se nenaplní naše poslání lidstva jakožto druhu, který se postupně učí žít v harmonii s přírodou, s dary přírody a jejími kvalitami. Jsme zde proto, abychom žili v souladu s tím, co je a stejně tak každá bytost v tomto světě má dar být jedno s tím, co je. Společně tak tvoříme celek dokonalého života.